Energiewerk

foto van energiewerk foto van energie werk - gronding

Wat is energiewerk:
Wij als mensen zijn opgegroeid met het idee dat de wereld die wij waarnemen een fysieke wereld is. Alles wat we erin aantreffen zoals planten, dieren, aarde, stenen, gebouwen ervaren wij als solide materie. Deze materie is uiteindelijk opgebouwd uit moleculen, atomen.
De quantumfysici hebben ontdekt dat deze materie voor 99,99 procent uit ruimte bestaat. Zelfs een atoom blijkt eigenlijk gewoon een vorm van energie te zijn. In de wetenschap komt men via steeds geavanceerder onderzoek tot de conclusie dat alles in het heelal, en dus ook alles op aarde, bestaat uit een vorm van energie.
Een natuurwet zegt dat energie niet verloren kan gaan, maar energieën kunnen elkaar wel beïnvloeden en in elkaar overgaan. Ook de mens bestaat uit energie: ons lichaam is opgebouwd uit diverse energielichamen, alle met een verschillende dichtheid. Zo is ons “fysieke” lichaam de dichtste vorm die voor ons tastbaar is. Om deze fysieke laag zitten nog zeker zeven energielagen: de aura.
Verdeeld over de ruggegraat, van stuit naar kruin, liggen 7 hoofdchakra’s: energiecentra die ieder verbonden zijn met een auralaag. De 7 hoofchakra’s staan ook allen in verbinding met elkaar.
Alle ervaringen die je in je leven opdoet laten als energie hun informatie na in die chakra’s en auralagen. Stagneringen in je energiesysteem uiten zich uiteindelijk ook in je meest dichte energielichaam: je fysieke lichaam. Zo is een fysieke klacht een uiting van een storing in de energiestroom van het energetisch stelsel.

Reading:
Een reading is het lezen van de kwaliteit van de energie van de aura en de chakra’s.
Wat voor uitdagingen ben je op je levenspad tegengekomen die jou gevormd hebben tot op dit moment. Welke overtuigingen spelen een rol.
Inzicht in jouw levenspad maakt dat je beter kunt begrijpen waarom je op dit moment op deze manier in het leven staat. Tevens maakt dit inzicht het mogelijk om ermee te gaan werken, je kunt immers niet iets veranderen als je je er niet bewust van bent.
Bij een reading zit je gewoon op een stoel terwijl de reader tegenover je zit. Stap voor stap leest de reader je aura en je afzonderlijke chakra’s.
Een reading duurt ongeveer anderhalf uur.

Healing:
Bij een healing wordt er gewerkt met je energievelden: aura, chakra’s.
De onbalans in je energiesysteem kan hersteld worden. Er zijn verschillende technieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. Over het algemeen gebruikt de healer haar handen om zich af te stemmen op jouw energieveld zodat ze hiermee kan werken. Een healing kan liggend, zittend, staand gedaan worden. Dit alles gaat uiteraard in overleg met de ontvanger van de healing.
Een healing duurt gemiddeld een uur.

Indicaties voor reading of healing:
Fysieke klachten zijn nog wel vaak door middel van een hulpmiddel op te lossen. Psychische klachten, spanningen, emotionele onrust, verlies van overzicht op het leven zijn veel moeilijker te behandelen met de reguliere middelen.
Door middel van reading of healing krijg je inzicht en kan ermee gewerkt worden.