Energiewerk:

Foto van energiewerk Healing:
Ieder paard heeft, net als ieder ander leven wezen, een energieveld of aura, die het fysieke lichaam omgeeft en doordringt. Is het paard gezond dan stroomt de energie vrij door het hele lichaam en geeft de organen en weefsels hun levenskracht.
Door tal van oorzaken, zowel lichamelijke als psychische, kan deze energiestroom verstoord zijn, of zelfs stagneren. We spreken dan van een blokkade. Dit kan uiteindelijk tot ziekte leiden.
Door middel van energiewerk, het via de handen doorgeven van energie, kunnen blokkades in de energiestroom van het lichaam opgelost worden, waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd en hersteld wordt.

Wanneer kies je voor een healing?
Omdat een healing het lichaam helpt om weer in balans te komen, kan het om veel redenen gegeven worden. Vaak gaat het om het behandelen van problemen die al veel vroeger ontstaan zijn. Zo kan het bij voorbeeld zijn dat het paard bij een vorige eigenaar traumatische ervaringen heeft opgedaan die het nog steeds met zich meedraagt, ook al zijn de omstandigheden veranderd. Dit gaat dan meer om het geestelijke aspect. Bij lichamelijke problemen is het belangrijk goed te realiseren dat healing niet het werk van een dierenarts kan vervangen maar meer als een aanvullende en ondersteunende therapie beschouwd dient te worden.

Omstandigheden waarbij energiewerk kan helpen:


foto van energiewerk

Healing bij ernstige omstandigheden:
Healing is echter geen toverstokje: ernstige schade aan weefsels of organen kunnen niet ongedaan gemaakt worden en aan ieder leven komt een einde, ook paarden hebben het recht om te sterven. Het is alleen fijn om voor het paard de omstandigheden zo te kunnen maken dat de overgang naar een andere bestaansvorm zo rustig en vredig mogelijk mag gaan.

Na de healing:
Bij een healing, die kan variëren in tijdsduur al naar gelang de omstandigheden van het paard, gebeurt er heel wat in het lichaam. Het paard heeft na de healing tijd nodig om de veranderingen in zijn wezen te kunnen verwerken.
Het is dan ook belangrijk dat het paard na de healing kan zijn waar het zich prettig voelt en met rust gelaten wordt.

Reading:
Een reading is het energetisch lezen van de lichaamsenergie. Alle ervaringen die een levend wezen ondergaat worden in het energiesysteem van het lichaam opgeslagen. Deze energie is te lezen.
Een reading begint meestal met het lezen van de algehele aura, waarna naar de afzonderlijke chakra’s gekeken wordt om daar informatie uit te halen die op dat moment voor de ontwikkeling van het paard belangrijk zijn.
Chakra’s zijn een soort energiecentra die verspreid door het lichaam liggen, de zeven hoofdchakra’s liggen langs de wervelkolom. Deze chakra’s hebben allemaal hun eigen psychische en lichamelijke werkgebied. Vandaar dat er bij een reading per chakra specifieke informatie verkregen kan worden.
Er kan ook op gerichte vragen gelezen worden.
Een reading kan gecombineerd worden met een healing: er wordt dan direct met de verkregen informatie op het energiesysteem van het paard gewerkt.